Přeskočit na obsah

Co potřebujete:

Chloritan sodný (NaClO2) roztok v koncentraci 24,5 % … orientační cena 200 Kč/1kg

Prášková Kyselina citronová (C6H8O7) … orientační cena 100 Kč/1kg

Potřebné substance jsou volně dostupné u prodejců chemikálií.

PŘED SHLÉDNUTÍM VIDEONÁVODU NÍŽE SI PROSÍM PŘEČTĚTE TOTO PROHLÁŠENÍ:
Všechny tyto informace jsou určené výlučně pro Vaší informovanost a nesmí být chápany jako lékařské doporučení. Jestli máte jakoukoliv chorobu se kterou si nevíte rady, obraťte se na jakéhokoliv kvalifikovaného a zkušeného odborníka, který bude moci individuálně určit v čem tyto těžkosti spočívají a jak by je bylo možné odstranit, nebo vyléčit. Není v našich silách předvídat tyto všechny okolnosti, které by mohly nastat v rámci Vašeho zdravotního stavu. Zlutavoda.cz nemá žádnou kontrolu nad tím, zda budou zde uvedené informace uplatněné správně a tudíž nemůže přebírat za toto užití žádnou zodpovědnost. Zároveň se v současné době znalosti o oxidu chloričitém prohlubují a lékařská věda nyní přichází z novými studiemi, z nichž některé přináší zásadní nové poznatky, rozšiřující lidské poznání a nebo vyvracející doteď převládající doměnky. Dále je důležité si uvědomit, že člověk je tvorem omylným a napříč veškeré upřimné a svědomité snaze o celistvost, bezchybnost a pravdivost informací se může mýlit. Proto není myslitelné aby www.zlutavoda.cz nesla jakoukoliv hmotnou či nehmotnou odpovědnost za jakékoli poškození, které si mohou uživatelé ClO2 způsobit nesprávným výkladem informací zde uvedených. Z toho nevyplývá, že bychom si za svými slovy nestáli, ale pouze to, že když nemáme právo osobním zásahem ovlivnit diagnostiku či léčbu daného jednotlivce, logicky od nás nemůže být požadovaná odpovědnost za to, co nemůžeme ovlivnit.

Příprava CDS a Covid-19 protokol

Pro další inspiraci přednáška Oty Nepilého .

Ota Nepilý – přednáška o Oxidu chloričitém část 4.