Přeskočit na obsah

OXID CHLORIČITÝ (ClO2) JAKO SILNÝ PROSTŘEDEK PROTI COVID-19 A MNOHA DALŠÍM NEMOCEM ZPŮSOBENÝM VIRY A BAKTERIEMI.

Zkušenosti desítek tisíc lidí z celého světa jasně ukazují, jak efektivní je ClO2 proti Covid-19

Tyto informace o ClO2 jsou určeny všem lidem a hlavně odborné veřejnosti.

Oxid chloričitý je znám jako velice účinný prostředek k likvidaci jednobuněčných patogenů a bakterií a od jara 2020 již zachraňuje mnoho životů obyvatel Latinské Ameriky. V současné době je používán více než 7000 lékaři z mezinárodního sdružení COMUSAV . Bolívijské univerzity právě dokončují klinické testy jeho použití proti Covid-19. Příprava oxidu chloričitého je velice jednoduchá, ze surovin, které jsou levné a všude běžně dostupné. Sdílejte tyto informace s lékaři, zdravotníky, odbornou veřejností i politiky.

I když je ClO2 v používaných terapeutických dávkách a koncentracích velmi účinným a bezpečným prostředkem, není doposud schválen jako lék pro vnitřní použití.

Věnujte nyní svůj čas tomuto dokumentu. Hledejte informace, pátrejte, analyzujte a kriticky přemýšlejte. Je možné, že „žlutá voda“, jak říkají oxidu chloričitému lidé ve španělsky mluvících zemích v budoucnu zachrání i váš život.

Dokument s českým dabingem zde:

Odkaz pro plné zobrazení zde:

https://rumble.com/vf3cqv-univerzln-lk-vda-a-pbh-oxidu-chloriitho-esk-dabing.html

Dokument v originálním znění s titulky zde:

Odkaz pro plné zobrazení zde:

https://rumble.com/ve598l-univerzln-lk.html

Rozhovor s biofyzikem Andreasem Kalckerem – vědecký pohled na ClO2

Odkaz na video na rumble.com :

https://rumble.com/vfgsnz-andreas-kalcker-rozhovor-o-clo2-univerzln-lk-22021-cz-titulky.html

Prohlášení webu Žlutá voda:

Používání oxidu chloričitého k samoléčbě je na osobním rozhodnutí každého jednotlivce. Na internetu lze najít mnoho zkušeností uživatelů ClO2 celého světa i z ČR, které potvrzují jeho účinnost. Některé z těchto zkušeností jsou zaznamenány v druhé části video dokumentu níže. Provozovatel těchto stránek ale nemá žádnou kontrolu nad tím, zda budou zde uvedené informace uplatněné správně a tudíž nemůže přebírat za případné rozhodnutí o toto užití ClO2 žádnou zodpovědnost. Zároveň se v současné době znalosti o oxidu chloričitém velmi rychle prohlubují a lékařská věda nyní přichází z novými studiemi, z nichž některé přináší zásadní nové poznatky, rozšiřující lidské poznání vyvracející doteď převládající doměnky. Lze se opřit o mnohé vědecké a lékařské studie a patenty zkoumající účinky a bezpečnost ClO2 a velikou naději dávají také již zmíněné úžasné výsledky lékařů ze sdružení COMUSAV, kteří touto látkou léčí pacienty s Covid 19 v Latinské Americe. Žlutavoda.cz nenese jakoukoliv hmotnou či nehmotnou odpovědnost za jakékoli poškození, které si mohou případní uživatelé ClO2 způsobit nesprávným výkladem informací zde uvedených. Z toho nevyplývá, že bychom si za svými slovy nestáli, ale pouze to, že když nemáme možnost osobním zásahem ovlivnit diagnostiku či léčbu konkrétního jednotlivce, logicky od nás nemůže být požadována odpovědnost za to, co nemůžeme ovlivnit.