Přeskočit na obsah

Subliminální meditace pro pevné zdraví a zvládání životních výzev

Nedílnou součástí každého úspěšného procesu uzdravování je pozitivní nastavení mysli a silný mentální postoj. Afirmační meditační nahrávky, spolu s podprahovými afirmačními sděleními mohou velmi podpořit náš fyzický a psychický stav.

Při přemýšlení jak nejvíce podpořit léčebný účinek oxidu chloričitého jsme připravili meditační nahrávku zaměřenou na pomoc všem, tedy zdravým i nemocným, zlepšit svůj zdravotní stav a také (v dnešní nelehké době) pomoci najít úspěch při zvládání současných těžkých životních situací, které mají výrazný dopad na fyzické a psychické zdraví a imunitu člověka.

Před poslechem nahrávky prosím věnujte pozornost následujícím řádkům:

Afirmační meditační / subliminální nahrávka pro zlepšení zdraví a úspěch

Krátce o obsahu nahrávky:

Tato nahrávka v sobě spojuje všechny nejmodernější techniky motivačních a meditačních technik a moderních zvukových technologií. Pro plný užitek ze všech technologií je nutné nahrávku poslouchat na sluchátkách!

1. Hudba této nahrávky je vytvořena v základním tempu tepu klidného srdce a byla vytvořena autorem nahrávky přímo s jasným záměrem pro toto použití.

2. Autogenní cvičení, které vás dostane do vnitřního zklidnění, uvolnění a naladění vychází z jogínského cvičení s názvem Jóga nidra. Jóga nidra (jógový spánek) je oblíbenou jógovou technikou zaměřenou na hlubokou relaxaci. Dala by se charakterizovat jako stav mezi bděním a sněním. Tělo přechází do stavu maximálního klidu a zároveň je mysl plně při vědomí.

3. Nahrávka využívá tzv. binaurálních frekvencí. Tato moderní technika vychází z toho, že mozek vnímá rozdílové frekvence a na ně se přirozeně ladí. Například když do jednoho ucha pustíme kmitočet 70 Hz a do druhého 80 Hz, náš mozek se naladí na jejich rozdíl tedy 10 Hz, což je přesně střed frekvenčního pásma Alfa. Důležitá Poznámka: V nahráce jsou tyto frekvence slyšitelné v podobě tichého „hučení“. Nejedná se o chybu. Pro plný užitek z této funkce je nutné nahrávku poslouchat na sluchátkách!

Alfa hladina je uvolněné vnímání s frekvencí 8 – 12 Hz, které převládá při stavu uvolnění a odpočinku. Vždy, když si s ničím neděláme starosti a nezahlcujeme naše smysly žádnými výraznými podněty. Duševní pohoda, kterou Alfa vlny vyvolávají, zlepšuje kvalitu spánku, učení, zvyšuje produktivitu a naši imunitu.

4. Pozitivní afirmace, které jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně programovat podvědomí a utvářet pozitivní myšlenky. Jedná se o pozitivní tvrzení, která ve vás vyvolávají příjemné pocity. Tato tvrzení by měla odpovídat tomu, co ve vašem životě opravdu chcete prožívat a vytvořit.

5. Post-hypnotická smyčka, tedy sdělení, které tělo pozitivně programuje. Například: „S každým nádechem se cítím lépe“. Protože je nemožné nedýchat, tak je náš mozek neustále každým nádechem vracen k tomuto programu. Další příklady smyčky: S každým dotekem strun kytary se v hraní zlepšuji, s každým opakováním cvičení jsem silnější atd. Tuto techniku dovedl k dokonalosti americký hypnoterapeut James H. Schmelter, kterému autor děkuje za mnoho inspirativních zkušeností na poli hypno nahrávek.

6. Podprahové sdělení je díky moderním zvukovým technologiím velmi sofistikovaně vmodulováno do zvukové obálky nahrávky tak, aby jej posluchač neslyšel vědomě ale mozek ho přijmul na hranici podvědomí. Tím dochází i k vnitřnímu nevědomému zapsání tohoto sdělení. Je možné, že někteří z vás uslyšíte v nahrávce cosi nesrozumitelného na hranici slyšitelnosti. Mějte na paměti, že to není chyba nahrávky, to je právě toto sdělení. Pro plný užitek z této funkce je nutné nahrávku poslouchat na sluchátkách!

Celkové účinky této nahrávky posílíte tím, že si budete během poslechu jednotlivé afirmace představovat (vizualizovat). Například že se vidíte jak v plném zdraví děláte aktivity, které máte rádi, že zažíváte úspěch v tom co děláte atd.

Zde jsou afirmace obsažené v této nahrávce:

Má mysl má velkou sílu k uzdravení mého těla.

Vidím se neustále zdravější.

Poslouchám a následuji svojí moudrost a znalosti a směruji své činy, přání a emoce  k výborným zdravotním výsledkům.

Vybírám si zdravé potraviny které jím s radostí a takové pohybové aktivity, které upevňují mé zdraví.

Mé podvědomí řídí všechny úrovně energie k získání a udržení optimálního zdraví. Jím zdravě a piji dostatečné množství vody.

Pravidelně se pohybuji a mám dostatek spánku.

Mé vnitřní orgány jsou zdravé a pracují výborně.

Jsem ve výborné fyzické a mentální kondici.

Hypnotická smyčka: S každým výdechem se zbavuji  škodlivin a negativní energie. Z každým nádechem získávám živiny a pozitivní energii.

Každý den se cítím lépe a lépe.

Jsem zdravý člověk.

Mám silný pozitivní mentální postoj.

Svůj pozitivní mentální postoj používám při každé vhodné příležitosti.

Vidím příležitosti i v nepříznivých situacích. Využívám každé situace.

Můj pozitivní duševní postoj ovlivňuje příznivě situace a lidi které potkávám.

Můj pozitivní duševní postoj mi přináší úspěch v každé oblasti mého života. „

Strach z nemoci je pro mě minulostí. Neustále rozvíjím svůj vnitřní klid a sebejistotu. Od této chvíle, a dále v průběhu času, se tento nový pohled na můj vnitřní klid zesiluje a všechny zbytečné negativní pocity mizí.

Hypnotická smyčka: S každým výdechem se zbavuji negativních myšlenek a s každým nádechem mi do mysli přichází pozitivní myšlenky.

V případě, že budete chtít po skončení meditace pokračovat v příjemně nastavené změně vědomí a klidu, nemusíte reagovat na výzvu k probuzení a pokračovat v příjemném Alfa stavu dále.

Krátce o autorovi: Autor této nahrávky se douhodobě zajímá o meditační techniky, afirmační sdělení a subliminální techniky, které pomáhají lidem pozitivně ovlivnit jejich mentální postoj k různým životním tématům. Přáním autora je, aby byly všechny bytosti zdravé a šťastné.

Odkaz na youtube:

Máte-li zájem o odkaz pro stažení v mp3, napište na info@zlutavoda.cz