Přeskočit na obsah

Graf bezpečného dávkování oxidu chloričitého (ClO2) pro účely jeho vnitřního použití dle studie US EPA.

Právě konaný kongres oxidačních terapií (11-14.3.2021, Santa Cruz, Bolivie) opět přináší na světlo spoustu zajímavých informací o studiích užití oxidu chloričitého, které již byly v minulosti provedeny americkými autoritami a jejichž výsledky prokazují, že je ClO2 bezpečný i v dávkách daleko převyšujících běžné terapeutické dávkování.

Níže si prohlédněte graf ze studie bezpečnosti užití oxidu chloričitého (ClO2) „in vivo“, provedené U.S. Environmental Protection Agency (EPA), tedy americkou agenturou pro životní prostředí ze září 2000. Na grafu jsou zobrazeny dávky ClO2 pro vnitřní použití od těch bezpečných, přes dávky které působí nepříznivě, až po dávky smrtelné.

Pro lepší pochopení tohoto grafu je důležité si uvědomit, že vertikální stupnice je logaritmická! Kdyby byla lineární, by byl graf tak veliký, že by nebylo možné ho zde zobrazit. Horizontální stupnice ukazuje počet miligramů ClO2 které lze užívat v denních dávkách. Možná se ptáte proč miligramů. Přepočet této veličiny hned vysvětlím.

3mg ClO2 je ekvivalent 1 ml koncentrátu 3000ppm!

Čísla nad sloupky (úhlopříčně přes graf) ukazují počet mg ClO2 na 1 kilogram lidské váhy.

Úžasnou zprávou tedy je, že člověk o váze 70 Kg může denně užít až 70ml CDS o koncentraci 3000 ppm, samozřejmě ideálně rozdělených do denních (ředěných) dávek dle protokolů užití, aniž by zůsobily jakýkoliv nepříznivý účinek!

Pro lepší představu (těch které trochu trápí práce s čísly), jak lépe porozumět této logaritmické stupnici, uvedu, že kdyby byla tato stupnice zobrazena lineárně, tak by například rozdíl ve výšce sloupku NOAEL (EPA) a LOAEL (EPA) byl zhruba jednou tak velký.

Odkaz za dokument ke stažení této studie EPA je zde:

https://zlutavoda.cz/wp-content/uploads/2021/03/EPA-CAS-Nos.-10049-04-4-and-7758-19-2.pdf