Přeskočit na obsah

CDS a ředění krve

Warfarin a CDS – Sráženlivost krve, nebo naopak velká krvácivost při jejich společném užívání.

Někdy se lidé ptají na tyto dva problémy s krví při užívání CDS. Není na to jednoduchá odpověď a tuto situaci lze zvládnout jen za pomoci lékařů. I když lékaři u nás běžně CDS nepoužívají a nemají odvahu ho doporučovat, lze se s nimi domluvit alespoň na kontrolách srážlivosti krve a na postupném vysazování Warfarinu a jiných léků používaných proti srážlivosti krve. CDS čistí krev a zabraňuje jejímu srážení a narozdíl od Warfarinu je CDS netoxické.

Nutno podotknout, že CDS samo o sobě krev neředí ale zvyšuje napětí membrán krvinek, čímž trochu snižuje index srážlivosti. Tím zabrání velkému srážení krve stejně dobře jako Warfarin, avšak když ho užíváme současně, může dojít k pravému opaku, že krev začne být extrémně řídká a to může člověka ohrozit. Proto je důležité chodit na pravidelné kontroly a dávky Warfarinu, či léků s podobnou účinností snižovat, aby nedošlo k velkému naředění.

Samotné CDS však nezpůsobuje extrémní naředěni krve. Jen krev čistí od patogenů a toxinů a také ji dobře okysličuje.

Mějte na paměti, že v těchto přípdech je vždy nutná spolupráce s lékařem. Existují i další léky, které zvyšují účinnost warfarinu, proto je nutné měřit INR, což by neměl být pro lékaře problém. Důležité je, aby pacienti, kteří užívají Warfarin a zároveň CDS, měli pravidelně kontrolováno INR krve. Následně je nutné upravit dávkování Warfarinu podle naměřených hodnot. V případě trombóz u některých druhů rakovin a nemoci Covid -19, kdy bývá srážení krve velkým problémem, může být použití CDS velkým přínosem. Vždy ale vyžaduje spolupráci s lékařem.

Trombocytopenie a CDS – Problém s tvorbou krevních destiček a krvácením.

Trombocytopenie je v souvislosti s CDS méně probádaná. Navíc každý pacient může regovat jinak a záleží i na stupni této nemoci a stavu pacienta. Obecně CDS krvi prospívá, avšak zde by to mělo být jeho užívání pod kontrolou lékaře. CDS může u trobocytopenie výrazně zlepšit kvalitu krve i tvorbu destiček, avšak dočasně může i zvýšit i krvácivost, tak je ideální když je pacient pod dohledem lékaře. Z hlediska legislativy má člověk právo na samoléčbu prostředky, přípravky a terapiemi, jaké si sám zvolí. Ani lékař nemá právo vám nutit léčbu a i v případě mnoha jiných způsobů léčby či experimentální léčby, kde není jistota uzdravení a riziko poškození či umrtí je vysoké, musíte také lékaři podepsat souhlas s takovou léčbou. Při vámi zvolené terapii, která není u nás oficiálně používaná je spolupráce s lékaři možná. V tomto případě by měl lékař vždy kontrolovat stav krve pacienta.